Doosjesenzo


Ga naar de inhoudsopgave

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Doosjesenzo

Artikel 1 - Leveringsvoorwaarden
Door het plaatsen van een bestelling per e-mail of brief doet u een opdracht tot het aangaan van een overeenkomst tot levering van het product van uw keuze.

Artikel 2 - Verzending/levering
2.1
Het product proberen wij binnen 2 werkweken na ontvangst van de betaling (zie onder) te bezorgen, uiteraard onder voorbehoud van tijdige bezorging van de TPG-Post.
2.2 Het product wordt aangetekend, verzekerd met "handtekening retour" verstuurd. Voor eventuele verzending onder rembours komen hier nog extra kosten bij (berekend volgens geldende prijslijst TPG-post). Deze kosten berekenen wij door in de factuurprijs.
2.3 U mag het product ook eventueel (op afspraak) bij ons komen ophalen.
2.4 Mocht het door u bestelde product niet meer voorradig zijn dan zullen wij dit telefonisch aan u doorgeven en eventueel een alternatief aanbieden. Indien u hier niet mee eens bent zal de order geannuleerd worden zonder verdere kosten uwerzijds.

Artikel 3 - Garantie
3.1
Elk door Doosjesenzo beschilderd object wordt handmatig gemaakt - de gebruikte kleuren kunnen iets afwijken van de op het geleverde voorbeeld gebruikte kleuren.
3.2
Wanneer het product niet aan in redelijk te stellen eisen van kwaliteit voldoet (schade, breuk of slechte kwaliteit) kan dit binnen 1 week na de levering bij de opdrachtgever worden geretourneerd (mits niet gebruikt en in de originele verpakking indien aanwezig) waarop restitutie volgt van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzend- en/of rembourskosten); de verzendkosten om retour te sturen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Retourzendingen alleen in overleg met Doosjesenzo.
3.3
Reclameren dient binnen 48 uur na de ontvangst van het pakket te gebeuren.

Artikel 4 - Prijzen

4.1
De prijzen worden op verzoek verstrekt.
4.2 De prijzen zijn inclusief B.T.W., maar exclusief verzend- of rembourskosten.

Artikel 5 - Betaling
5.1 Onder rembours.
U kunt uw bestelling onder rembours ontvangen. Dat betekent dat u bij de deur aan de postbode of op het postkantoor uw bestelling betaalt.
5.2 Vooruitbetaling per bank of postgiro. Betaal uw bestelling met behulp van een bank- of giro-overschrijving. Na uw bestelling ontvangt u het benodigde factuurnummer, het factuurbedrag en onze bankgegevens. In het factuurbedrag zijn tevens de verzend- en verpakkingskosten opgenomen. Na ontvangst van het factuurbedrag wordt uw bestelling in behandeling genomen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1
Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Doosjesenzo beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht is aangegaan.
6.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Doosjesenzo, is deze nimmer aansprakelijk.
6.3 Doosjesenzo heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade ongedaan te maken.
6.4
Besteller/ontvanger vrijwaart Doosjesenzo tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
6.5 Doosjesenzo is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6.6 Doosjesenzo is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 7 - Privacy
De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld worden.

Artikel 8 - Klachten
Alle klachten worden door ons serieus genomen. U dient een klacht kenbaar te maken bij info@doosjesenzo.nl. Wij zullen binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen en u zult hierover schriftelijk of per e-mail een bericht ontvangen.

Home | Wie ben ik? | Mijn werk | Troostdoosjes | Voorwaarden | Contact | Links | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu